Начало

За времето на пандемията сведения за пациенти на болницата ще се дават само на техни близки по телефона на отделението, в което се лекуват между 11 и 12 часа всеки работен ден.

Заповед относно свижданията от 02.08.2021 г.


Ваксинационен пункт за ваксинация срещу COVID-19

Уведомяваме ви, че в ДПБ "Св. Иван Рилски" от 15.11.2021 г. се открива ваксинационен пункт за ваксинация срещу COVID-19. Ваксини ще се правят понеделник, сряда и събота от 9 ч. до 15 ч. след предварително записване на телефон: 0877441995. Ще се работи с всички видове ваксини.


Държавната психиатрична болниа Св. Иван Рилски е създадена през 1949 г. на територията на Куриловския манастир. Тя е третата по брой легла психиатрична болница в България. Изградена е на павилионен принцип. В нея се лекуват остро и хронично психично болни, изпълняват  се рехабилитационни и социални програми, извършват се експертни задачи.

Болницата е място, даващо помощ на нуждаещите се и необходимата подкрепа на цялото общество в грижите за психично болните. Тя е лечебно заведение за терапия и рехабилитация и в нея се прилагат най-новите постижения на лечебната практика. Тук пациентите получават и подкрепяща среда, което също е от съществено значение за тях.

Основни цели на лечебното заведение са:

  • диагностично-лечебна дейност на психично болни
  • психосоциална рехабилитационна дейност на психично болни
  • психосоциална профилактична дейност
  • грижи за психично болни

В ДПБ “Св. Иван Рилски” функционират пет отделения - Отделение обща психиатрия, затворен тип за възрастни - мъже, Отделение обща психиатрия, затворен тип за възрастни - жени, Отделение обща психиатрия полузатворен тип за възрастни - мъже, Отделение обща психиатрия, полузатворен тип -за възрастни жени и Диагностично-консултативен блок.

Екипът на ДПБ “Св. Иван Рилски” е съставен от висококвалифицирани специалисти – психиатри, психолози, социални работници и медицински сестри с утвърдена практика в областта на психичното здраве.