Болнични отделения

В ДПБ “Св. Иван Рилски” функционират пет отделения:

Отделение обща психиатрия, затворен тип за възрастни - мъже

Началник: д-р Цветан Кацаров
Телефон: 0877 914 001 - мед. сестри; 0879 423 648 - лекарски кабинет

Отделението разполага с 30 легла и е специализирано в лечението на пациенти в остра фаза на заболяването. Приемат се пациенти над 18-годишна възраст, които се включват в медикаментозни, социални и психотерапевтични програми с цел максимално бързо овладяване на състоянието и ресоциализиране. Лечението е краткосрочно или средносрочно и протича при режим “Затворeни врати”. На разположение на пациентите са няколко къта за общи дейности, както и просторна столова, телевизор, кафемашина. По направен подбор въз основа на медицински критерии, ежедневно се провеждат занимания на открито.

Отделение обща психиатрия затворен тип за възрастни - жени

Началник: д-р Юри Пулчев
Телефон: 0877 380 140 - мед. сестри, 0879 425 068 - лекарски кабинет

Отделението разполага с 30 легла с цел интензивно лечение на остри и подостри психични разстройства в стадий на криза. Дейността е структурирана при режим “Затворени врати”. Пациентките са на възраст над 18 години и се включват в терапевтични програми с различни акценти - медикаментозно лечение, психотерапия, социална работа. Отделението разполога с добре оборудвана столова, в която на разположение е телевизор, както и пространство за провеждане на занимателна терапия с арттерапевтични елементи /рисуване, колажи, изработка на бижута, картички/, беседи по здравни теми и др. Ежедневно се провеждат групови дейности на открито, като след предварителен медицински подбор пациентките участват в психотерапия, спортни и трудови дейности в парка на болницата.

Отделение обща психиатрия полузатворен тип за възрастни - мъже

Началник: д-р Тина Блажева
Телефон: 0877 440 592, 0877 441 792

Отделението разполага с 35 легла, разпределени на павилионен принцип, което на практика дава възможност да функционират при “Свободен режим” и “Затворен режим” /ако има такава необходимост/. Приоритет в дейността е обгрижването на пациенти в хроничен стадий или подостра фаза на психичното заболяване. По време на престоя в отделението, терапията се фокусира предимно върху рехабилитационни и ресоциализиращи елементи от лечението, като за целта пациентите се включват в психологични, социални и психотерапевтични програми. На тяхно разположение е и просторният болничен парк с кътове за отдих и разходки.

Отделение обща психиатрия полузатворен тип за възрастни жени

Началник: д-р Сибила Димитрова
Телефон: 0877 441 995 - мед. сестри; 0879 423 650 - лекарски кабинет

Отделението е със специфична насоченост в лечение и обгрижване на пациенти с деменции и психози в старческа възраст - над 65 години. Отделението разполага с 35 легла, като на пациентите се предлага специализирана грижа от обучен за целите медицински персонал, както и квалифицирана социална и психологическа дейност. Целта на лечението в Геронтопсихиатрично отделение е овладяване на остратата симптоматика в хода на развитие на дементния процес или психозата, както и обучението на близките за справяне с обгрижването на болните в домашна среда. Отделението няма характеристиките на социален дом за дългосрочно настаняване и палиативни грижи. На разположение на лекуващите се е защитено вътредворно пространство, където те могат да прекарват спокойни часове на открито сред китна растителност - важен елемент от обгрижването на възрастни пациенти.

Диагностично-консултативен блок

Началник: д-р Ирина Лазарова
Телефон: 0877 917 610 - психолози, 0878 674 971 - Социални работници

Диагностично-консултативният блок на болницата разполага с 30 легла.

Обществени поръчки
gdpr-image
Този уебсайт използва бисквитки за по-добро потребителско изживяване. Използвайки този уебсайт, вие приемате нашата Политика за поверителност.
Виж повече