Екип

Екипът на ДПБ “Св. Ив. Рилски” е съставен от високо квалифицирани специалисти – психиатри, психолози, социални работници и медицински сестри с утвърдена практика в областта на психичното здраве. Професионалистите в ДПБ Нови Искър се ползват с доверие от страна на пациентите и техните близки и притежават значителен опит в тази трудна и деликатна сфера на медицинското обслужване.

В работата се прилага индивидуален подход и отчитане на персоналните нужди на пациента и неговата подкрепяща среда. Приоритет на работещите в болницата е да поддържат високо професионално ниво чрез обучение в съвременните методи и подходи при работа в областта на психичното здраве.

Директор


д-р Цв. Гълъбова
Психиатър, магистър по икономика, експерт съдебна психиатрия

cveteslava.galabova@abv.bg

Главна медицинска сестра


Румяна Станчева
Главна медицинска сестра

Отделение Обща психиатрия затворен тип за възрастни - жени


Д-р Юри Пулчев
Началник отделение, Психиатър

Председател на Софийско психиатрично общество

Д-р Диана Танева

Психиатър

Д-р Танева е специализирала във Франция, Италия, Испания, Русия. Придобила е международен опит в Болницата на Организацията на Обединение Нации /ООН/ в Рим, Италия и в научно-изследователските институти на Европейската Комисия /ЕК/. Занимава се с публицистика и практикува холистична медицина.

Д-р Гергана Батинкова
Албена Атанасова
Старша мед. сестра

Отделение Обща психиатрия полузатворен тип за възрастни жени


Д-р Сибила Димитрова
Началник отделение, Специалист-психиатър

sibiladimitrova@mail.bg

МДЦ „Лозенец” ул. „Добри Войников” № 29 /сряда 15-18 часа/, тел. 02 866 53 85
МЦ "Медкрос" на Метростанция Константин Величков /всеки петък със записване/

Д-р Росица Конова
лекар-психиатър, съдебен експерт
Нора Минкова
Старша мед. сестра

Отделение Обща психиатрия, затворен тип за възрастни - мъже


Д-р Кацаров
Началник отделение, Психиатър

тел. 02 991 76 03/ 04

Д-р Радкова
Психиатър

тел. 02 991 76 03/ 04

д-р Мартин Господинов
Лекар
Даниела Трифонова
Старша мед. сестра

Отделение Обща психиатрия полузатворен тип за възрастни мъже


д-р Тина Блажева
Началник отделение, Психиатър
Д-р Ал Ханак
Психиатър
Ганка Стоянова
Старша мед. сестра

ДКБ


Д-р Лазарова

Началник отделение

Психиатър; когнитивно-поведенчески психотерапевт, обучител и супервизор.
Председател на Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.
Заместник председател на Българска асоциация по психотерапия
Председател на Етичната комисия на Българска психиатрична асоциация
Член на Американската асоциация по когнитивна терапия (ABCT)
Член на работна група „Diversity and inclusion“ към Европейската асоциация по когнитивна терапия (EABCT)
Член на Beck Institute International Advisory Committee
Амбулаторна практика в Амбулатория за психично здраве "Адаптация" - www.adaptacia.info

Веселина Величкова
Mагистър по клинична психология и социална психология към СУ "Св. Климент Охридски
Специалист по медицинска психология към Медицински университет - София
Съдебен експерт по списъка на СГС
Фамилен системен и брачен психотерапевт
Член на Българска Асоциация по Фамилна Терапия
Член на Комисия по Етика към Българска Асоциация по Фамилна Терапия

vvelichkova2000@yahoo.com

Ивана Генова
Магистър по психология на развитието към СУ "Климент Охридски".
Специалност по клинична психология към Медицински Университет-София.
Дипломиран психодрама психотерапевт.
Дипломиран психотерапевт по когнитивно-поведенческа терапия.
Член на управителния съвет на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.

ivanagenova@abv.bg

Цанко Цанков
Аналитичен психотерапевт

tzanko.1961@abv.bg

Ивета Митова
Социален работник, Социална педагогика, клинична социална работа, психотерапевтични интервенции

dpbirilski@gmail.com
ivetamitova@abv.bg

Гинка Минева
Социален работник

dpbirilski@gmail.com

Митко Илиев
Социален работник

телефон: 0878674971
dpbirilski@gmail.com

д-р Крум Томов Томов
Специалист вътрешни болести, консултант
Обществени поръчки
gdpr-image
Този уебсайт използва бисквитки за по-добро потребителско изживяване. Използвайки този уебсайт, вие приемате нашата Политика за поверителност.
Виж повече