Екип

Екип

Екипът на ДПБ “Св. Ив. Рилски” е съставен от високо квалифицирани специалисти – психиатри, психолози, социални работници и медицински сестри с утвърдена практика в областта на психичното здраве. Професионалистите в ДПБ Нови Искър се ползват с доверие от страна на пациентите и техните близки и притежават значителен опит в тази трудна и деликатна сфера на медицинското обслужване.

В работата се  прилага  индивидуален подход и отчитане на персоналните нужди на пациента и неговата подкрепяща среда. Приоритет на работещите в болницата е да поддържат високо професионално ниво чрез обучение в съвременните методи и подходи при работа в областта на психичното здраве.

Директор

д-р Цв. Гълъбова
Психиатър, магистър по икономика, експерт съдебна психиатрия

cveteslava.galabova@abv.bg


Главна медицинска сестра

Румяна Станчева


Отделение обща психиатрия затворен тип за възрастни - жени

Д-р Пулчев - Началник отделение
Психиатър
yuripulchev@abv.bg
 

Д-р Диана Танева

Д-р Танева е специализирала  във Франция, Италия, Испания, Русия. Придобила е международен опит в Болницата на Организацията на Обединение Нации /ООН/ в Рим, Италия и в научно-изследователските институти на Европейската Комисия /ЕК/. Занимава се с публицистика и практикува холистична медицина.

dr.diana.tashkova@gmail.com

 

Албена Атанасова
Старша мед. сестра
 


Отделение Обща психиатрия полузатворен тип за възрастни жени

Д-р Сибила Димитрова - Началник отделение
Специалист-психиатър
sibiladimitrova@mail.bg

МДЦ „Лозенец” ул. „Добри Войников” № 29 /сряда 15-18 часа/, тел. 02 866 53 85

МЦ "Медкрос" на Метростанция Константин Величков /всеки петък със записване/

Д-р Росица Конова
лекар-психиатър, съдебен експерт
Нора Минкова
Старша мед. сестра

 

Отделение обща психиатрия, затворен тип за възрастни - мъже

Д-р Кацаров - Началник отделение
Психиатър, ДПБ „Св. Иван Рилски”
тел. 02 991 76 03/ 04
Д-р Радкова
Психиатър, ДПБ „Св. Иван Рилски”
тел. 02 991 76 03/ 04

Д-р Васил Урумов
Лекар
Даниела Трифонова
Старша мед. сестра


Отделение обща психиатрия полузатворен тип за възрастни мъже

д-р Тина Блажева - Началник отделение
Психиатър
Д-р Ал Ханак
Психиатър, ДПБ „Св. Иван Рилски”
 
Д-р Гергана Батинкова
Ганка Стоянова
Старша мед. сестра


ДКБ

Д-р Лазарова
Д-р Лазарова е завършила медицина през 1996 г. в Медицински университет – София. Има специалност по психиатрия от 2001 г. Понастоящем работи като началник на Диагностично – консултативен блок в Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски” – Нови Искър.

Д-р Лазарова е дипломиран психодрама-терапевт и лицензиран когнитивно-поведенчески психотерапевт, обучител и супервизор. Член е на Българска Психиатрична Асоциация и бивш председател на Софийско псхиатрично общество.

Д-р Лазарова е съучредител и председател на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия. Регистрацонният й номер в регистъра на Столичната колегия на Български лекарски съюз е 2300004593.

Амбулатория за психично здраве "Адаптация" -- www.adaptacia.info

Веселина Величкова
Mагистър по клинична психология и социална психология към СУ; Специалност по медицинска психология към МУ; Фамилен консултант. В момента в Програмата по Фамилна психотерапия към ИФТ

 
vvelichkova2000@yahoo.com

Ивана Генова
Клиничен психолог, психодрама терапевт, консултант по когнитивно-поведенческа терапия
ivanagenova@abv.bg
Цанко Цанков
Аналитичен психотерапевт
tzanko.1961@abv.bg
Ивета Митова
Социален работник, Социална педагогика, клинична социална работа, психотерапевтични интервенции
dpbirilski@gmail.com
ivetamitova@abv.bg
Гинка Минева
Социален работник
dpbirilski@gmail.com
 
Митко Илиев
Социален работник
телефон: 0878674971
dpbirilski@gmail.com
д-р Крум Томов Томов
Специалист вътрешни болести, консултант